Mladinski svet Brda

Naslov Drnovk 17, 5212 Dobrovo       
E-mail  mladinskisvetbrda@gmail.com
 

“MLADI, TLE SMO!”

Verjetno se sprašujete kdo smo. Vsem, ki se z nami niste še spoznali, sporočamo, da se je ustanovila delovna skupina osmih mladih, zavezanih k soustvarjanju mladinske briške zgodbe. Vemo, da hočemo biti mladi slišani in uslišani, zato bomo skupaj z vami poskušali uresničiti »vizijo mladih Bricev in Brik«.

Mladinski svet lokalne skupnosti, kakršen bo tudi Mladinski svet Brda (MSB), je organizacija, ustanovljena po Zakonu o mladinskih svetih, ki združuje mladinske organizacije. Kot mladinske organizacije se predvsem misli na mladinska društva. Mladinski svet tako predstavlja osnovo za sodelovanje mladih v lokalnih skupnostih na ravni mladi - občinski odločevalci. Je tudi glavni nosilec mladinskega dela in mladinske politike na lokalni ravni. Mladinski svet tako zastopa interese mladih pri občinskih oblasteh in se z njimi dogovarja o aktivnostih, sredstvih ter infrastrukturi, namenjeni mladim. Skratka skrbi, da se želje in potrebe mladih čim bolj uresničijo.

Z ustanovitvijo Mladinskega sveta Brda se trudimo povečali vpliv mladih na lokalno skupnost. Spodbujali bomo sodelovanje mladine in njenega organiziranja s povezovanjem z drugimi mladinskimi organizacijami, podpirali izvajanje dejavnosti, ki interesirajo mlade ter s svojo avtonomno strukturo dosegli večjo pogajalsko moč na področju občine Brda.

Da se Mladinski svet ustanovi je bilo potrebno združenje najmanj treh registriranih mladinskih organizacij. V MSB-ju smo se ustanovno zaradi članov delovne ekipe, ki so pripadniki določenih društev, združili Mladinsko društvo Hum, Mladinsko društvo Vdrjan in Mladinski klub Cerovo. Seveda pa to ne pomeni, da se ne morejo pridužiti še preostala mladinska društva. Tega si namreč želimo, saj za učinkovito delovanje v prid mladim v Brdih potrebujemo predstavnike članic tudi drugih društev. Zaželjena so mnenja tudi tistih skupin mladih, ki se neformalno združujete po mladinskih sobah ali v kakršnih koli skupinah.

 

 

V izvedeni anketi Ki n`m manjka?, na katero nas je odgovorilo 400 nas je zanimalo predvsem, kaj si mladi želimo iz področij zaposlovanja in izobraževanja, mladinskega organiziranja, stanovanjske politike in mobilnosti ter kakšno vlogo si želimo in kako naj bomo o tem informirani. Na ta način smo zagotovili popis aktualnega stanja mladih v občini Brda. Postavili smo torej temelj naše skupne poti. Briški mladini ni vseeno, želimo si sprememb in korakov naprej. Podatki so pokazali, da so mladi pripravljeni, po svojih najboljših močeh, prispevati v dobrobit celotne Občine in briške skupnosti. Predvsem je močna želja po povezovanju, skupnih projektih in neformalnem izobraževanju ter pridobivanju dodatnih kompetenc. Želimo si boljše, zelene mobilnosti znotraj Brd. Veliko vas je pripravljenih priskočiti na pomoč tistim, ki jo zares potrebujejo.

V letu 2022 je bila sprejeta tudi prva Strategija za mlade v občini Brda. Strategija je namreč uradni dokument v kateri smo postavili ukrepe in kazalnike za nadaljna leta. Ti ukrepi podpirajo potrebe in želje mladih in jih bo občina zavezana izpolniti, saj jo bo zavezoval strateški dokument. S pomočjo strategije želimo izpopolniti briško okolje, ki bo mladini nudilo kvalitetnejši razvoj v njihovo odraslo življenje. To strategijo bi lahko napisal kdorkoli, pa vednar se je zanjo odločila naša delovna skupina. Delovna skupina se je oblikovala po pobudah drugega posveta za mlade, ki se je navezoval predvsem na prednosti strategije. Odločili smo se, da oblikovanje stategije prevzamemo mi zato, ker smo mi del vseh mladih Bricev in bomo mi z vašo pomočjo ja vedeli kaj si želimo in potrebujemo. Zavedamo se, da vseh želj in potreb v nadaljnih šestih letih ni mogoče izpeljati tako časovno kot finančno. Vendar pa je to začetna iskrica, ki se bo kasneje ob novih idejah in priložnostih spremenila v kres.

To smo torej MI! Mladi v Brdih. Tudi naš logotip, barvni »M« predstavlja prav to, prvo črko besede »mlad« ter briške griče in dvorce. S pomočjo avtorice Andreje Rijavec, z njeno idejo in umetniško žilico, je nastal ta dizajn. Preplet rdeče, modre, rumene, zelene in vinsko rdeče, v sebi združuje elemente barv briške »črjšnje«, kraljice sadja. Barvo neba, ki je hkrati barva mladosti in svežine. Barvo sonca in avtohtone briške Rebule. Zelene, ki zaobjame celotno podobo razprostirajočih se gričev in brstečih vinogradov. Zadnja, vinsko rdeča, pa nastopa kot simbol iztekanja žlahtne kapljice rdečega vina.

Mladinski svet Brda – Anja, Dominik, Kerstin, Matija, Nejka, Pia, Urša in Tereza.

STRATEGIJA ZA MLADE V OBČINI BRDA (oktober 2022)